Всички градове

Конфиденциалност

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ВНИМАТЕЛНО. ПРИ ПОСЕЩАВАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИЯ ИНТЕРНЕТ САЙТ ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ, РАЗБИРАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С УСЛОВИЯТА В ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТА. АКО НЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ И/ИЛИ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ, ИЗЛЕЗТЕ ОТ ТАЗИ СТРАНИЦА И НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ИНТЕРНЕТ САЙТА.

top-oferta.bg спазва всички разпоредби в Закона за защитана личните данни. Личните данни се съхраняват по начин описан в Общите условия,както следва:

1. top-oferta.bg ще събира информация или данни за физически лица(например: име, адрес, телефонен номер, електронен адрес - "Лични данни"). Това е необходимо, за да бъдем в състояние да доставим поръчаните продукти/услуги.Ако не сте съгласни с част от събираната информация (стига това да не попречи на съвместната ни работа) моля да се свържете с нас чрез формата за контакт.

Когато изпращате лични данни, top-oferta.bg може да ги използва за посочените цели, освен ако е предвидено друго:
a.) съхранение и обработка на информация, която да ни позволи по-дълбокоразбиране на нуждите на потребителите и да ни насочи в посока подобряванекачеството на продуктите или услугите;
b.) за да отговори на Вашето запитване;
c.) топ-оферта.com може да предоставя обща, но не и лична, информация на трети страни за посетителите или потребителите на сайтовете на топ-оферта.com (Статистика)

д)както и за предлагане нанови стоки и/или услуги на       Потребителя(безплатни или платени);

е) за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги;

ж) за промоции и за организиранена томболи;

з) запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Потребителя,;

и)за статистически и другицели.

Описаните цели, за които се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за top-oferta.bg

2.С приемането нанастоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личнитему данни за целите на директния маркетинг.

3.топ-оферти.com  се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информацияна трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

    1. е получил изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или в по-късен момент;
    2. информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
    3. други посочени в закона случаи.

3.Настоящата Политика за защита на лични данни може да бъде изменяна по всяко време чрез публикуването на промените в раздел „Политика за защита на лични данни” нанашите Уеб страници. Промените влизат в сила от момента на публикуването им.Всеки потребител трябва периодично да преглежда тази страница и да се осведомява за промени в Политиката за защита на лични данни. В случай, че продължите да използвате тези Интернет страници и след като промените влязат в сила, Вие се съгласявате и приемате всички условия на изменената Политика за защита на лични данни.