Конфиденциалност

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В TOP-OFERTA.BG

Моля, прочетете внимателно тази Политика, преди да използвате услугите ни.

 

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, които ни предоставяте във връзка с използването на услугите ни, TOP-OFERTA.BG отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 1427464
 2. Телефон.: 0878 22 00 65
 3. E-mail: manager@top-oferta.bg
 4. Адрес: гр. София, 1309 , ж.к. Света Троица бл. 303Б вх. Г
 5. ЕИК/БУЛСТАТ : 203788077
 6. Наименование "Сева Стил " ЕООД в качеството му на собственик и администратор на виртуалната информационна платформа www.top-oferta.bg

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Уеб сайт: www.cpdp.bg
 2. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 3. Телефон:02 8294067
 4. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 5. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 6. Наименование: Комисия за защита на личните данни

 

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1.(1) Top-oferta.bg събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на онлайн пазаруване по метода на груповото пазаруване чрез интернет сайта си www.top-oferta.bg 

(2) top-oferta.bg е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие предоставяте, използвайки нашите услуги, top-oferta.bg действа в качеството си на обработващ лични данни.

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Top-oferta.bg събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на интернет Платформата за групово пазаруване с туристическа насоченост, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:

 • подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
 • изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата, нови офертни предложения и др.
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • защита на информационната сигурност;
 • статистически цели;
 • счетоводни цели;
 • индивидуализация на страна по договора;
 • създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни.

(2) Top-oferta.bg спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • ялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

 

(3) При обработването и съхранението на личните данни, top-oferta.bg може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява top-oferta.bg?

Чл. 3. (1) Top-oferta.bg извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 • Регистрация на потребител в уебсайта - всеки Посетител, който е осъществил своя регистрация в Платформата,  чрез въвеждане на e-mail адрес (и/или потребителско име) и парола, с което действие създава свой т.нар профил или акаунт.  
  • Основни задължителни данни, които могат да бъдат обработвани: Имена, E-mail адреси, IP адреси, Телефонен номер.
  • Незадължителни данни, въвеждани от потребителя: Пол, Възраст, Facebook профил, Google профил.
  • Цели на обработването: Осигуряване на възможност и поддръжка потребителят да регистрира свой акаунт, даващ възможност за използване на услуги на Платформата, като: сключване на договори от разстояние за извършване на покупки, поддържане на потребителски профил, взаимодействие с други потребители и др.
  • Срок за съхранение: 2 години след прекратяване на регистрацията от страна на потребителя или от страна на Администратора, ако има направени покупки или заявки. Ако няма такива – данните се премахват след закриване на профила, което в този случай се счита и за оттегляне на съгласието.
  • Правно основание за обработването: Съгласие с Общите условия и Политиката за лични данни при регистриране на профил.
 • Регистрация на Потребители-купувачи - всеки Посетител и/или Регистриран потребител, който чрез техническите средства на Платформата извърши (или заяви извършването на) сключване на Договор за покупко-продажба с даден Търговец-продавач, с цел закупуването от разстояние на оферирана от последния услуга/стока в Платформата (или сходно действие).
  • Основни задължителни данни: Имена, Адрес, Телефонен номер, E-mail адрес, IP адреси, Информация за извършени покупки, Информация за извършени действия от субекта в Платформата.
  • Цели на обработването
   • Осигуряване на възможност за извършване на покупки чрез Платформата, чрез сключване на договори от разстояние с Търговци-продавачи;
   • Предоставяне към съответните Търговци-продавачи на информация за така възникнали покупки и за купувачите, необходима за изпълнението на сключените договори и доставяне на съответнита закупени услуги.
  • Срок за съхранение: 10 години след последната извършена покупка от потребителя-купувач.
  • Правно основание за обработването: Изпълнение на договор със съответния търговец-продавач, сключен посредством Платформата.
 • Търговци-продавачи - всяко лице, офериращо свои услуги/стоки посредством Платформата, за извършване на продажби към Потребители-купувачи чрез сключване на договори от разстояние.
  • Данни които могат да бъдат обработвани: Имена, ЕГН/ЛНЧ, Адрес, Телефонен номер, E-mail адрес.
  • Цели на обработването
   • Създаване и поддържане на търговски взаимоотношения между Администратора и Търговците-продавачи;
   • Сключване на договори;
   • Бизнес комуникация;
   • Осигуряване на възможност за публикуване на оферти в Платформата, обслужването и поддръжката им.
  • Срок за съхранение: 10 години след прекратяване на правоотношението между Дружеството и съответния Търговец-продавач.
  • Правно основание за обработването: Изпълнение на договор между Дружеството и съответния Търговец-продавач.

 

 

 • Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) -  това е всеки Посетител, който е извършил абониране за автоматичен електронен e-mail бюлетин на Платформата, за получаване на писма по e-mail.
  • Цели на обработването : администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;
  • Данни които могат да бъдат обработвани : Имена, E-mail адрес, телефон.
  • Срок за съхранение: До 6 месеца след прекратяване на абонамента от страна на абоната или от страна на Администратора.
  • Правно основание за обработването: Съгласие за включване в списък с получатели (абониране за e-mail бюлетин).

 

Top-oferta.bg не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 • разкриват расов или етнически произход;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

 

(1) Личните данни са събрани от top-oferta.bg от лицата, за които се отнасят.

Предаване на Вашите лични данни за обработване

Чл. 4. (1) Top-oferta.bg може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) Top-oferta.bg Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данниОттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 5. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от top-oferta.bg за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

(2) Top-oferta.bg може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Чл. 6. (1) Вие имате право да изискате и получите от top-oferta.bg потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Top-oferta.bg Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Чл. 7. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до top-oferta.bg.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 8. (1) Вие имате правото да поискате от top-oferta.bg изтриване на свързаните с Вас лични данни, а top-oferta.bg има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 

(2) Top-oferta.bg не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до top-oferta.bg.

(4) Top-oferta.bg не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 9. Вие имате право да изискате от top-oferta.bg да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на top-oferta.bg да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • top-oferta.bg не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на top-oferta.bg имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 10. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на top-oferta.bg, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от top-oferta.bg директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 11. Вие можете да поискате от top-oferta.bg да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. top-oferta.bg може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 12. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от top-oferta.bg, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 13. (1) Ако top-oferta.bg установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) top-oferta.bg не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Съвместни администратори на лични данни (за данни на Потребители-купувачи)

 • При извършване на покупко-продажба между Потребител-купувач и Търговец-продавач, чрез сключване на договор от разстояние, това действие поражда правоотношения директно между двете страни. В контекста на тези правоотношения и с цел изпълнението на договора, Търговецът-продавач получава от Платформата частични данни за Потребителя-купувач (Имена, също понякога и Телефон, Адрес, E-mail адрес – според спецификата на конкретната закупена услуга, прилежащите ѝ особености, необходимостта от предварителна резервация и други). С това, Търговецът има статута на Съвместен администратор на тези данни, по смисъла на действащото законодателство. Като такъв, той има всички съпътстващи задължения и отговорности. 

 

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 14. Top-oferta.bg не предоставя данни към трети лица, с изключение на следните случаи:

 

 • Описаното в предходния член предоставяне, което е необходимо за целите на сключване на договор между Потребител-купувач и Търговец-продавач;
 • Ако имаме законово задължение да разкрием или споделим данни;
 • Ако сме получили съгласие от съответния Субект на данни;
 • Дигитално псевдонимизирани данни за Посетители, Потребители и Абонати на Платформата могат да бъдат предоставяни по автоматичен начин към въшни услуги на наши доставчици, интегрирани в Платформата с цел преброяване на посещаемостта ни или с рекламни цели. Повече информация за тези външни услуги можете да намерите в Политиката за бисквитките, както и настройки за отказване от отделни видове услуги. Такова отказване може да бъде направено и чрез външни инструменти (за Google Analytics – тук; за Google рекламни платформи – тук; за Facebook рекламни платформи – тук; за други платформи – тук и тук);
 • При определени обстоятелства, с цел изпращане на уведомителни SMS съобщения към потребители от страна на Платформата, GSM номера се предоставят по технически канал към външни услуги на наши доставчици за SMS-и, за да бъде осъществено самото изпращане. Такива обстоятелства са например: Ако сте направили заявка за плащане с краен срок – да Ви напомним за наближаване на крайния срок; Ако използвате опцията „Изпрати на SMS”, налична при някои функционалности в сайта ни; Ако е необходимо да Ви уведомим за важна информация, свързана с извършена от Вас покупка; Ако поискате от нас да Ви изпратим дадена информация на SMS. От наша страна не изпращаме SMS известия с рекламни цели;
 • Ако потребител-купувач е извършил плащане, и впоследствие това плащане бъде разследвано от банкова или платежна институция или от законов орган, поради съмнения за измамно или неразпознато плащане или при разследване на злоупотреби, Администраторът може да предостави данни на Потребителя-купувач към съответната банкова или платежна институция или законов орган.

 

Чл. 15. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 16. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни 

Чл. 17. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 18. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 19. (1) Когато възлагате на top-oferta.bg да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, top-oferta.bg действа в качеството на обработващ личните данни.

(2) В случаите по ал. 1, top-oferta.bg действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. top-oferta.bg няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай top-oferta.bg няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на top-oferta.bg в този случай се ограничава до

 • съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и
 • предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

 

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът на top-oferta.bg използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

 • Задължителни бисквитки - Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта.
 • Аналитични бисквитки - Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.
 • Функционални бисквитки - Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.
 • Бисквитки за прецизно таргетиране - Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

 

Какви мерки за сигурност сме предприели в top-oferta.bg по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата платформа е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси. Полагаме всички усилия, за да отговорим напълно на новия регламент за защита на личните данни, като се грижим информацията на нашите клиенти да е защитена на най-високо ниво. 

Информацията в електронен вид се съхранява на защитени сървъри на територията на Европейския съюз, инсталирани в професионално оборудвано и технически поддържано помещение за колокация на телекомуникационно оборудване.

 

Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.